اشکهای خند دار

هرگاه که دوست داری کسی همواره به یادتو باشدبه یادمن باش که همواره به یادتو هستم. "آیه 152/سوره بقره"

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | پروفایل | قالب وبلاگ

ﻣﯿﮕﻦ ﮔﺮﮒ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺯﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ
ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﮑﺸﻮﻧﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ...

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﻪ
ﻭ ﺯﺧﻤﺶ ﻫﺎﺷﻮ ﺑﺒﻨﺪﻩ ...

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺁﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ
ﺟﻠﻮﺵ ...

ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺰ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﺴﺎﺯﻩ ﺑﺮﻩ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺶ ﺳﻨﮓ ﻧﺰﻧﻪ !!!

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺭﻓﯿﻖ؟؟ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﻮﻧﻢ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺟﺎﺩﻩ ... ﻧﻤﯽ
ﺧﻮﺍﻡ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﯽ ... ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ ... ﯾﺎ ﺯﺧﻤﺎﻣﻮ
ﺑﺒﻨﺪﯼ ... ﻓﻘﻂ ... ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺸﺘﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ
ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﺰﻥ ﻭﺑﻌﺪﺵ ﺑﺮﻭ !!! ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻢ

 

 
گرررررگ باش...
""مغرور""
بر شب پادشاهی کن
میخوای خنجر بزنی از روبه رو بزن
مثل گرررگ تعصب داشته باش
مثل گرگ حتی به شیر هم رحم نکن
مثل گرگ رو در رو حق بگیر
به مانند گرگ باش...
دوستانت را لیس بزن
دشمنانت را گاز بگیر
گرگ باش دشمن را بدر
در برابر سگان ولگرد بی تفاوت باش
آنها با واق واق کردن های بیهوده زنده اند
گرگ باش....
بی اعتماد باش
بی اعتنا
همیشه با گله اما "تنها".

 

پنجشنبه 17 مهر1393 14:51 |- امیر -|

اين تنها يك سنگ نيست هويت من است،

اصالت من است اين تنها يك نقش نيست تاريخ من است،

افتخارِ من است اين جای تيشه نيست كه سنگ را تراشيده قلم تاريخ است كه شناسنامه مرا آفریـده اين رد پای نژاد پاك من است،

نژاد پاکِ آریـایی اين تمدن من است كه بر روی سنگ نمايان است این یک سکوت نیست، دیوان شعریست که با سنگ سروده اند ......

شنبه 12 مهر1393 13:54 |- امیر -|

 

در ایران باستان بجای کلمات خانم و اقا که ریشه مغولی دارند اجداد خوش سلیقه ما

به زن مهربانو می‌گفتند یعنی کسی که مهر خلق میکند

و به مرد مهربان می‌گفتند به معنای نگهبان مهر .....

همدیگر رو با این کلمات پرمعنا صدا بزنیم ..."مهربانو " همسر ، مادر، دختر، خواهر، دوست، "مهربان" همسر، پدر، پسر، برادر، دوست....
حال تو چه مهربانویی یا مهربان ، این رسالت زیبای مهرورزی را در کلمات جاری کن تا ریشه عشق سیراب شود ....

 

 

 

امیدوارم یه روزی ایران به روز های ابادش برگرده

جمعه 24 مرداد1393 4:23 |- امیر -|

این پست کاملا شخصیه

کسی درخواست رمز نکنه به هیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچ وجه

ممنون


✘ادامهـ مطلبـ✘

چهارشنبه 15 مرداد1393 1:19 |- امیر -|

ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـﻤﯿـﺮیم ﻫﯿـﭻ ﺍﺗـﻔـﺎﻗـﯽ ﻧـﺨـﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓـﺘـﺎﺩ ...

ﻧـﻪ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮمان ﺗـﻌـﻄﯿـﻞ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﻧـﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒـﺎﺭ ﺣـﺮﻓـﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﻧـﻪ ﺧﯿـﺎﺑـﺎﻧـﯽ ﺑـﺴﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﻧـﻪ ﺩﺭ ﺗـﻘـﻮﯾـﻢ ﺧـﻄﯽ ﺑـﻪ ﺍﺳـم ما ﻧـﻮﺷـﺘـﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ !

ﺗـﻨـﻬـﺎ ﻣـﻮﻫـﺎﯼ ﻣـﺎﺩﺭ ﮐـﻤﯽ ﺳﭙـﯿـﺪﺗـﺮ ﻣﯿـﺸﻮﺩ !

ﭘـﺪﺭ ﮐـﻤﯽ ﺷﮑـﺴﺘـﻪ ﺗـﺮ ...

ﺍﻗـﻮﺍﻣـﻤـﺎﻥ ﭼـﻨـﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳـﻮﺩﻩ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭ !

ﺩﻭﺳﺘـﺎن ﺑـﻌﺪ ﺧـﺎﮐﺴﭙـﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗـﻊ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﮐـﺒـﺎﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻨـﺪﻫﺎﯾـﺸﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ !!!

ﻣا ﻓـﻘـﻂ ﺗـﻨﻬـﺎ ﮔـﻮﺭﮐـﻨﯽ ﺭﺍﺧـﺴﺘـﻪ ﻣﯽﮐـنیم ﻭ ﻣـﺪﺍﺣـﯽ ﮐـﻪ ﺍﻟﮑـﯽ ﺍﺯ ﺧـﻮﺑـﯽ ﻫـﺎﯾـمان ﻣﯿﮕـﻭﯾـﺪ!!!

ﻭ ﺍﺷﮏ ﺗـﻤﺴـﺎﺡ ﻣﯿـﺮﯾـﺰِِِِﺩ !

ﭼـﻪ ﺑـﯿـﻬـﻮﺩﻩ ﺯﯾـستیم ...

سه شنبه 14 مرداد1393 21:40 |- امیر -|

 

مشتی خاک برمیدارم...!
شاید ،
شاید ،
این همان نیمه ی گمشده ی من است که خدا یادش رفته خلقش کنه . . .

 

جمعه 3 مرداد1393 0:35 |- امیر -|

راننده تاکسی: دانشجویی

+ بله

- راننده: زنگ میزنی خونه حتما باپدرت هم حرف بزن پسرم هرموقع زنگ میزنه فقط با مادرش حرف میزنه دلم براش تنگ شده !

شنبه 21 تیر1393 2:48 |- امیر -|

زن زندگيست
و
مرد امنيت
و چه خوب مي شود وقتي
مردي تمامِ مردانگيش را
خرجِ
امنيتِ زندگيش كُند
و چه زيبا مي شود وقتي زني
تمامِ زندگيش را
خرجِ
غرورِ امنيتش كُند ...

دوشنبه 9 تیر1393 1:15 |- امیر -|

 

 

خدایا دستانم را بگیر

جاده ی پیش رویم بسیار لغزنده است

و من نوپا خدایا در آغوشم بگیر هوا سرد است و من لرزان و تب دار

 

خدایا فراموشم نکنجز تو کسی را ندارم

و

گرگها زوزه کشان در پی طعمه اند

خدایا کنارم بمان...

یکشنبه 8 تیر1393 15:51 |- امیر -|


 

خوشبخت باش!

هماني باش كه ميخواهي، اگر ديگران آن را دوست ندارند، بگذار نداشته باشند...

خوشبختي يك انتخاب است، زندگي راضي نگه داشتن همه نيست...

شنبه 31 خرداد1393 2:29 |- امیر -|


سرت را بالا بگیر

این همه خجالت از چه!
خودت را نگیر!
از وضع ظاهرت شرم سار نشو!
مرد همین تو هستی..
آری تو...
تویی که از طلوع آفتاب تا دم دمای غروب عرق ریخته ای
تاااا
چراغ خانه ای روشن بماند.
تاااا
نان سر سفره أت حاصل غیرت تو باشد..
پس آزادانه در میان مردم راه برو
و بدان که مردانی از جنس تو کم هستند...
هر یک قدم تو در روی زمین
شرف دارد به تمام نفس های مردانی از جنس این زمانه!!

جمعه 19 اردیبهشت1393 13:56 |- امیر -|


اصن دختر باس وختی اقاشون خوابه...
چنان گازی ازش بگیره که سه متر بپره هوا
بعدش یه پارچ اب روش خالی کنه
بعدش یه بشکون ریز ازش بگیره همچین که بخوره زمین هوا بره
بعدش که اقاشون حسابی داغون شد
بپره بغلشو بوسش کنه

سه شنبه 9 اردیبهشت1393 0:27 |- امیر -|


ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﻧﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺑﺰﻧﻪ ، ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻩ ، ﺑﺮﻩ ﺳﻤﺘﺶ ، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺭ ﻛﻤﺮﺵ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻩ ﻭ ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ :

ﺑـــــــــــﻮﺱ ﻳﺎ ﻛﺘﻚ !!!؟؟؟؟؟

جمعه 22 فروردین1393 21:23 |- امیر -|

دوس دارم
 ی روز
 اره فقط ی روز
 دنیارو از نگاه مادری ببینم
 که هر بسته قرص کودک سرطانیش دو ملیون تومنه,
 شوهرش ی کارگر سادس,
 ولی ایمانش ی دریاس,
 میخوام ببینم خدای اون چه شکلیه که اینجوری عاشقشه
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ..
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ... ﻣﺎﻟﺶ ... شخصییتش ...
حتی ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ ...

سه شنبه 12 فروردین1393 15:2 |- امیر -|

پسری که با عشقش مثل یه "پرنسس" رفتار میکنه
مشخصه که تو دستای یه "ملکه" بزرگ شده ...
مرد باس تو ماشین موقع دنده عوض کردن
دست زنش ازش جدا نشه.....
مرد باس وقتی تماس منزل رو جواب میده بگه جان دلم تا زنش دلش ضعف بره واسش.....

جمعه 16 اسفند1392 0:37 |- امیر -|


پنجشنبه 24 بهمن1392 23:48 |- امیر -|ماه هاست فراموشش کرده ام


خاطراتش را هم

اما نمیدانم چرا هنوز

دستانم با نوشتن نامش ذوق می کنند؟!

سه شنبه 8 بهمن1392 2:25 |- امیر -|

 
نفر سمت راست دهقان فداکار همون ریز علی خواجوی که همه میشناسیمش و توی کتابای دبستانمون باهاش آشنا شدیم
نفر سمت چپ: پدر حسین فهمیده که اونم خوب میشناسیم و با فداکاری پسرش همه آشنا 
هستیم اما نفر وسط رو کی میشناسه ؟
 
ایشون حسن امیدزاده ، معلم فداکاری هست که در سال 76 برای نجات ۳۰ دانش آموز گرفتار در آتش سوزی مدرسه روستای "بیجارسر شفت" خود را به شعله های آتش زد و از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی شدید شد
 
یشون پس از ۱۵ سال تحمل درد و رنج ناشی از سوختگی شدید  در بیمارستان فومن جان به جان آفرین تسلیم کرد
 
این فداکاری رو باید توی کتابای تاریخ نوشت

سه شنبه 17 دی1392 18:40 |- امیر -|

Design: Bia2skin.ir